KARTAIS KOKYBĖ TAMPA NUOBODI

Mums Japonijoje sukurti produktai asocijuojasi su aukščiausia kokybe.

Tuo tarpu teko girdėti, kad japonai skundžiasi „Toyota“ automobiliais, nes jie yra nuobodūs – labai retai genda.

Jeigu itališkuose automobiliuose viskas veiktų, tai jie taptų toyotomis.

Nuotraukoje kova su nuoboduliu Osakos gatvėse.

Nuotrauka: Sugi Ban Wood